IEP – zintegrowana ewidencja faktur zakupu części zamiennych.

Moduł IEP pozwala użytkownikowi CDP na jednoczesne wprowadzenie zakupionych części zamiennych do magazynu (dokument dostawy towaru) jak i na zarejestrowanie danych faktury zakupu związanych z daną dostawą (dostawca, numer, data i tak dalej). W bilansie dnia informacje o wprowadzonych do CDP fakturach zakupowych przekazana zostanie do systemu księgowego w pliku iep.txt. Dane z pliku, zawierające również numery kont księgowań, mogą być zaimportowane do programu księgowego a następnie zaksięgowane.