VECTOR POLSKA – SPÓŁKA Z O. O. W LIKWIDACJI
ul. Antoniego Fontany 26/2
01-885 Warszawa
NIP 1132324131
KRS 0000041738
REGON 017286470

 

                                  Kontakt:   likwidator@vector-polska.pl