Moduł OWS – Tablica Online Welcome Screen pozwala na wyświetlanie terminów przyjęć klientów serwisu.  Dane jakie mają być wyświetlane dla klientów, można zdefiniować w odpowiednim menu. Istnieje możliwość wyświetlania reklam, w odpowiednim interwale czasowym, pomiędzy tablicą umówionych wizyt. 
Tablica jest w pełni zintegrowana z tablicą planistyczną ITP.
Szata graficzna może być dostosowana za pomocą stylów CSS.