Moduł zintegrowanego wysyłania SMS (XSM) – umożliwia wysyłanie  wiadomości SMS bezpośrednio z CDP za pomocą bramki SMS. Skorzystaj z tego modułu, aby skontaktować się z klientem w nowoczesny i oszczędzający czas sposób.

W rezultacie obsługa klienta zostanie znacznie uproszczona.
Skontaktuj się z klientem za pomocą wiadomości SMS, aby poinformować go, że jego pojazd jest gotowy i gotowy do odbioru i np. podać koszt naprawy.

Dzięki temu klient jest zawsze na bieżąco. Potwierdź automatycznie zaplanowaną wizytę i przypomnij o niej klientowi za pomocą automatycznego powiadomienia SMS. Moduł pozwala także przesłać klientowi informację o zrealizowanej dostawie części zamówienia pod klienta. Automatycznie podziękuj klientowi za skorzystanie z usług Twojego serwisu.

        OPIS FUNKCJI MODUŁU XSM:

 • Pełna Integracja z CDP
 • Wysyłanie SMS manualnego
 • Wysyłanie SMS automatycznych
 • Automatyczne generowanie treści SMS
 • Przypomnienia o wizycie w serwisie
 • Przypomnienia o wygasaniu gwarancji
 • Przypomnienia o wygasaniu umowy serwisowej 
 • SMS o dostarczonej pod zamówienie klienta części
 • Definiowanie czasu możliwego na dostarczenie SMS
 • Raportowanie
 • Marketing SMS
 • Weryfikacja zgód marketingowych dla kanału SMS

Przykładowe wiadomości SMS