Mobilny Asystent BOK to oferta Vector Polska dla warsztatów samochodowych. Oferujemy dostęp do zlecenia w programie CDP na tablecie (system Android).

Dzięki temu doradca klienta, może już podczas przyjęcia samochodu do serwisu uzupełniać dane, dodać pozycje zlecenia zgodnie z uzgodnieniami z klientem, sprawdzić, czy podczas poprzedniej wizyty w serwisie nie zostały zarejestrowane naprawy do wykonania w późniejszym terminie – i  finalnie je sprzedać.Najnowsza funkcja obejmuje również podpis elektroniczny klienta zapisywany w tablecie, podpis przenoszony jest też do zlecenia naprawy.

 

Zanim klient i doradca wrócą do biura, zlecenie naprawy będzie już gotowe i wydrukowane.

Dane zgromadzone podczas przyjęcia pojazdu w serwisie zostaną automatycznie przeniesione do zlecenia naprawy.

Podczas przyjęcia pojazdu na serewis, aplikacja „Mobilny Asystent BOK” pozwala wykonać dokumentację fotograficzną samochodu, która zostanie automatycznie przesłana do programu CDP i dołączona do zlecenia.

Moduł umożliwia także przeniesienie podpisu klienta do zlecenia.

Aplikacja pozwala na tworzenie tzw. listy kontrolnej jaką pracownik obsługujący przyjęcie pojazdu powinien wypełnić. Istnieje możliwość konwersji zapisanej czynności w operację zlecenia naprawy lub jako lead do wykorzystania podczas kolejnej wizyty klienta w serwisie.