Magazyn części w CDP posiada zaimplementowane programy, które pomogą Państwu w wyselekcjonowaniu i ewentualnej zmianie kartotek części w celu zadbania o higienę magazynu

  • Części na półce bez lokalizacji 
  • Wydruk części zamiennych ze stanem < 0
  • Wydruk kartotek części śpiącego stocku
  • Wydruk kartotek części martwego stocku
  • Wydruk części nadmiarowego stocku
  • Wydruk lokalizacji do uwolnienia
  • Wydruk kartotek części do usunięcia