Bezpieczniejsze dane CDP-Solution

Wasze dane są teraz jeszcze bezpieczniejsze!
Jest to możliwe poprzez rozwiązanie dla CDP-Solution
z georedundantnymi serwerami w profesjonalnych centrach danych.
Dane między serwerami są replikowane w czasie rzeczywistym.
Dzięki tej technologii Wasze dane mogą zostać odtworzone w ciągu 120 minut. Dodatkowe korzyści to dynamiczna skalowalność i prawie nieograniczona pojemność pamięci serwera.