Moduł IBDmoduł do rejestracji rzeczywistego czasu pracy, w pełni zintegrowany z programem CDP,  wraz z systemem raportowania.  

Moduł posiada integrację ze zleceniami w programie CDP.
Czas rzeczywisty może być analizowany za pomocą wbudowanych dynamicznych raportów oraz dostarczonych raportów specyficznych.

Opis:

 • Użyj tego modułu do rejestrowania i wygodnej oceny danych operacyjnych.
 • Zdefiniuj wszelkiego rodzaju modele czasowe, dzienne i tygodniowe, zarówno na poziomie pracownika, jak i zespołu.
 • Pozwól swoim pracownikom zarejestrować wykonaną pracę bezpośrednio na zleceniu.
 • Koordynuj dostępne zasoby już podczas umawiania spotkań w zintegrowanej Tablicy planistycznej

FUNKCJE:

 • Stacja rejestracji czasu  w CDP
 • Stacja rejestracji czasu pracy w witrynie webowej
 • Dane personelu
 • Kalendarz zintegrowany z tablicą planistyczną
 • Prowadzenie kalendarza firmowego
 • Generowanie i zarządzanie kalendarzem personelu
 • Rejestracja obecności i spóźnień
 • Zarządzanie urlopami i nieobecnościami
 • Weryfikacja poprawności zarejestrowanego czasu pracowników
 • Statystyki
 • Konta czasowe (wymagany dodatkowy moduł IBF)
 • Konta urlopowe (wymagany dodatkowy moduł IBF)

ZDJĘCIA POGLĄDOWE