Moduł XXS – umożliwia integrację CDP z  Infomedia Super Service Menus. 

Wymiana danych jest dwukierunkowa za pomocą modułu XSS oraz interfejsu DMSi.

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania danych klienta i jego pojazdu w celu utworzenia oferty  w Super Service Menus.

Elementy oferty utworzonej w Super Service Menus takie jak prace i części są finalnie przenoszone do zlecenia naprawy w CDP. W trakcie importu użytkownik informowany jest o brakach danej części na stanie magazynowym  oraz otrzymuje możliwość utworzenia automatycznej propozycji zamówienia części.

Korzyści:

  • Unikanie błędów popełnianych przez pracownika
  • Znaczne zwiększenie efektywności
  • Transfer części i prac do zlecenia w CDP
  • Transfer danych klienta oraz jego Pojazdu do Super Service Menus
  • Podgląd importowanych pozycji i możliwość edycji przed importem
  • Import cen części i normatywów prac związanych z naprawą z Super Service Menu

FUNKCJE MODUŁU:

  • PRZEKAZYWANIE DANYCH KLIENTÓW I POJAZDÓW DO SUPER SERVICE MENU
  • PRZENIESIENIE WSZYSTKICH POZYCJI Z KALKULACJI SUPER SERVICE MENU DO CDP
  • DOSTĘP DO ORYGINALNYCH NORMATYWÓW CZASÓW ORAZ CENNIKA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA WSZYSTKICH MAREK
  • Przegląd dostępności części przejmowanych do zlecenia

Prezentacja modułu XSS w pliku PDF