Bezpieczniejsze dane CDP-Solution

Wasze dane są teraz jeszcze bezpieczniejsze!
Jest to możliwe poprzez rozwiązanie dla CDP-Solution
z georedundantnymi serwerami w profesjonalnych centrach danych.
Dane między serwerami są replikowane w czasie rzeczywistym.
Dzięki tej technologii Wasze dane mogą zostać odtworzone w ciągu 120 minut. Dodatkowe korzyści to dynamiczna skalowalność i prawie nieograniczona pojemność pamięci serwera.

10 powodów dla centralnej strategii CRM

Wykorzystaj potencjał optymalizacji płynący z cyfryzacji procesów CRM w celu lepszego wsparcia sieci dealerów i wzmocnienia procesów wewnętrznych.
Generuj wskaźniki KPI bezpośrednio z systemów dealerskich bez konieczności filtrowania i niepotrzebnej straty czasu…