Moduł XSS

Moduł XXS – umożliwia integrację CDP z  Infomedia Super Service Menus. 

Wymiana danych jest dwukierunkowa za pomocą modułu XSS oraz interfejsu DMSi.
Użytkownik ma możliwość wyeksportowania danych klienta i jego pojazdu w celu utworzenia oferty  w Super Service Menus.Elementy oferty utworzonej w Super Service Menus takie jak prace i części są finalnie przenoszone do zlecenia naprawy w CDP.
W trakcie importu użytkownik informowany jest o brakach danej części na stanie magazynowym  oraz otrzymuje możliwość utworzenia automatycznej propozycji zamówienia części.