Interfejs API OTS

API OTS – W prosty sposób weryfikuje, czy obsługiwany pojazd grupy Renault podlega akcji przywoławczej.

Baza danych serwera Renault jest przeszukiwana,  następnie serwer zwraca informacje o potencjalnych akcjach przywoławczych obowiązujących na przetwarzanym VIN pojazdu do CDP. 

Kolor OTS jest także przenoszony do CDP w celu prostszej identyfikacji przez użytkownika.

OTS są importowane do kalendarza wizyt ITP już na etapie planowania.  Pozwala to przygotować odpowiednie zasoby mechaników oraz potrzebne do usunięcia OTS części znacznie wcześniej.

Dostępne OTS są automatycznie importowane podczas pracy w zleceniu naprawy. CDP zakłada automatycznie operacje w zleceniu dla każdego z OTS. 

Utworzona operacja w zleceniu zostaje otwarta z kodem rozliczenia R9, kodem kosztu 91 oraz z parametrem kodyfikacja operacji jest konieczna. 

Każda z utworzonych operacji w zleceniu ma automatycznie przejęty opis OTS oraz numer OTS.