Spotkanie Partnerów MOTIONDATA VECTOR

W dniach 02-03.03.2020r. odbyło się szkolenie dla partnerów przygotowujące nas do nowej wersji programu CDP 2020A.


Spotkanie odbyło się w siedzibie MOTIONDATA VECTOR w Wiedniu. Obecni byli partnerzy z Austrii, Słowacji, Węgier, Serbii, Chorwacji, Niemiec, Szwajcarii oraz Polski.