Spotkanie Partnerów MOTIONDATA VECTOR

W dniach 14-15.10.20.19r. odbyło się szkolenie dla partnerów przygotowujące nas do nowej wersji programu CDP 2019C.


Spotkanie odbyło się w siedzibie MOTIONDATA VECTOR w Wiedniu. Obecni byli partnerzy z Austrii, Słowacji, Węgier, Serbii, Chorwacji, Niemiec, Szwajcarii oraz Polski.