10 powodów dla centralnej strategii CRM

Wykorzystaj potencjał optymalizacji płynący z cyfryzacji procesów CRM w celu lepszego wsparcia sieci dealerów i wzmocnienia procesów wewnętrznych.
Generuj wskaźniki KPI bezpośrednio z systemów dealerskich bez konieczności filtrowania i niepotrzebnej straty czasu…